Studio Ljusspel Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Nacka finns det ett Aktiebolag som heter Studio Ljusspel Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Studio Ljusspel Aktiebolag i Stockholms län. Nacka är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Studio Ljusspel Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2000-09-01 och det finns flera verksamheter som är det i Stockholms län.

Sedan 2000-06-21 så har Studio Ljusspel Aktiebolag varit registrerat och sedan 2000-09-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Studio Ljusspel Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Nacka.

Vill man komma i kontakt med Studio Ljusspel Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Studio Ljusspel Aktiebolag så kan ni göra det på 08-7165050.

Bolaget skall driva affärsrörelse inom reklamfotografering, importera, marknadsföra, försälja, äga, utbilda, förvalta och mäkleri- oxh auktionsverksamhet avseende varor och, i tillämpliga delar, tjänster huvudsakligen inom branscher avseende reklam och marknadsföring, videoprodukter, filmer och tonkasetter, ävensom finansiering av affärsprojekt, dock ej att bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, ävensom produktion och distribution av spelfilmer och videofilmer, handel med och reparation av bilar och båtar, samt förvalta såväl fast som övrig lös egendom, aktier och andra värdepapper, stuteriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Ericsson, Peter Anders som är född 1959 och har titeln VD, Ericsson, Peter Anders som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Ericsson, Per Anders som är född 1935 och har titeln Suppleant, Söderlind, Per Jonas Christer som är född 1952 och har titeln Revisor, Bäcklund & Partners Revision KB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen .

Studio Ljusspel Aktiebolag har 556592-6929 som sitt organisationsnummer.