Kompetensforum Sverige Aktiebolag

Stockholms län

Information

Kompetensforum Sverige Aktiebolag är ett av många företag som finns i Nacka. Det är nämligen den kommunen som Kompetensforum Sverige Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Kompetensforum Sverige Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1998-09-24. Men sedan 1999-01-01 så har Kompetensforum Sverige Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Sickla Sjöv. 7, 131 33, Nacka. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kompetensforum Sverige Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-4460770.

Nacka arbetar för att företag som Kompetensforum Sverige Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kompetensforum Sverige Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet avseende affärs-, företags-, organisations-, system- och metodutveckling, rekrytering, marknadsföring, arbetsmarknadsfrågor och företags- ledning, reklam- och informationsproduktion, utveckling och försäljning av datorprogram och planeringshjälpmedel, köp, försäljning och förvaltning av fast egendom och bostadsrätter, handel med och förvaltning av aktier, obligationer, panträtter och övriga värdehandlingar. Bolaget skall även bedriva vård av patienter som lider av stress, alkohol-, drog- och tablettmissbruk liksom ätstörningar och psykiatriska sjukdomar, övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kompetensforum Sverige Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kompetensforum Sverige Aktiebolag och det är följande personer, Barth, Tomas som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Görgensson, Hans Gustav Ingemar som är född 1948 och har titeln Suppleant, Pohl, Jörgen Esbjörn Alexander som är född 1956 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Kompetensforum Sverige Aktiebolag är 556560-1423.