Mötesplats Långtidsfrisk AB

Stockholms län

Information

Mötesplats Långtidsfrisk AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Nacka som är den kommunen där Mötesplats Långtidsfrisk AB finns. I Nacka så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Mötesplats Långtidsfrisk AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Mötesplats Långtidsfrisk AB har haft sedan 1999-01-01. Mötesplats Långtidsfrisk AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Mötesplats Långtidsfrisk AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Sickla Industriv. 7, 131 54, Nacka men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0226-70500.

Nacka arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Mötesplats Långtidsfrisk AB Privat, ej börsnoterat.

Mötesplats Långtidsfrisk AB har idag 556550-5046 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Mötesplats Långtidsfrisk AB

Bolaget skall bedriva utbildning, produkter, tjänster, böcker, forskning och utveckling för att sprida den främjande principen och åstadkomma långtidsfriska människor, företag och organisationer och därmed förenlig verksamhet.

I Mötesplats Långtidsfrisk AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ljungkvist, Eva Gunilla Maria som är född 1958 och har titeln VD, Ljungkvist, Eva Gunilla Maria som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Jonny Rudolf som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Larsson Lampa, Barbro Birgersdotter som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Torbjörn Sigvard som är född 1960 och har titeln Revisor, Gävle Dala Revision AB som är född och har titeln Revisor.