Consilium Aktiebolag

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Nacka och Consilium Aktiebolag är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Consilium Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Consilium Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Consilium Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1993-12-30. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Nacka där bolaget finns i jobbar för att bolag som Consilium Aktiebolag ska trivas.

I Nacka så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda företag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av marina och industriella komponenter och system och idka därmed förenlig verksamhet, ombesörja koncerngemensamma funktioner samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Consilium Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01.

Idag är Consilium Aktiebolag Publikt bolag och det finns flera bolag som är det idag i Nacka.

Vill man komma i kontakt med Consilium Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-56305300.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hansson, Ove Lennart -Rosenblad, Carl Adam Nils Mathias C -Rosenblad, Carl Eberhard.

De som är på något sätt har med Consilium Aktiebolag är Hansson, Ove Lennart som är född 1955 och har titeln Extern VD, Rosenblad, Carl Eberhard som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Carlberg, Peter Mikael som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Nygren, Carl Johan Fredrik som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosenblad, Carl Adam Nils Mathias C som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Åström, Ann-Marie som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotTrast Vinqvist, Sven Anders som är född 1961 och har titeln Revisor, Håkansson, Sten Olof Anders som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Consilium Aktiebolag har 556480-3327 som sitt organisationsnummer.