POL-KOM Skandinavien Aktiebolag

Stockholms län

Information

POL-KOM Skandinavien Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Nacka som är den kommunen där POL-KOM Skandinavien Aktiebolag finns. I Nacka så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. POL-KOM Skandinavien Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. POL-KOM Skandinavien Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till POL-KOM Skandinavien Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Nacka arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är POL-KOM Skandinavien Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

POL-KOM Skandinavien Aktiebolag har idag 556379-2968 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. är den som för stunden ansvarar för POL-KOM Skandinavien Aktiebolag

Bolaget skall bedriva lokalvård (städning av byggnader (kontor, fabriker), transportmedel).

I POL-KOM Skandinavien Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Pettersson, Pierre Eugen som är född 1970 och har titeln Likvidator, .