Boloma Sifon Aktiebolag

Stockholms län

Information

Boloma Sifon Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Nacka som är den kommunen där Boloma Sifon Aktiebolag finns. I Nacka så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Boloma Sifon Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Boloma Sifon Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Boloma Sifon Aktiebolag har funnits sedan och 2000-03-27 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Boloma Sifon Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Reginav. 26, 131 50, Saltsjö-duvnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7180182.

Nacka arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Boloma Sifon Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Boloma Sifon Aktiebolag har idag 556246-0591 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Boloma Sifon Aktiebolag

Bolaget skall idka konsultverksamhet företrädesvis inom området administration ekonomi samt bedriva handel med presentartiklar, hushållsartiklar och kläder samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Boloma Sifon Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Björner, Bo Lars Folke som är född 1944 och har titeln VD, Björner, Bo Lars Matthias som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Björner, Bo Lars Folke som är född 1944 och har titeln Suppleant, Amilon, Johan Carl Adam som är född 1949 och har titeln Revisor, Amilon Johan, revision och konsult AB som är född och har titeln Revisor, .