Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag

Stockholms län

Information

Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Nacka. Det är nämligen den kommunen som Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1968-01-18. Men sedan 1979-01-01 så har Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Källbacksv. 6, 131 33, Nacka. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7169036.

Nacka arbetar för att verksamheter som Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom utbildning och teknik, köpa och sälja värdepapper, samla in, bearbeta och förmedla information till företag, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Ekenberg, Berit Elisabeth -Eriksson, Jan Edvin.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag och det är följande personer, Ekenberg, Berit Elisabeth som är född 1945 och har titeln VD, Ekenberg, Berit Elisabeth som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jan Edvin som är född 1946 och har titeln Suppleant, Karlsson, Bengt Sture Gustav som är född 1946 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Berit Ekenberg Utbildningsrådgivning Aktiebolag är 556114-6563.