Helgeslätt Förvaltnings Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Nacka finns det ett Aktiebolag som heter Helgeslätt Förvaltnings Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Helgeslätt Förvaltnings Aktiebolag i Stockholms län. Nacka är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1966-09-05 så har Helgeslätt Förvaltnings Aktiebolag varit registrerat och sedan 1997-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Helgeslätt Förvaltnings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Nacka.

Vill man komma i kontakt med Helgeslätt Förvaltnings Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Helgeslätts Säteri, 595 91, Mjölby. Vi ni istället prata med Helgeslätt Förvaltnings Aktiebolag så kan ni göra det på 070-6991045.

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva juridisk konsultverksamhet samt äga och förvalta värdepapper, vilken verksamhet ej är underkastad finansinspektionskontroll samt idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag af Petersens, Carl Erik Herman som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, af Petersens, Win Louise som är född 1943 och har titeln Suppleant, Åberg, Marie Caroline som är född 1961 och har titeln Revisor, Caroline Åberg Revision AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen .

Helgeslätt Förvaltnings Aktiebolag har 556105-4791 som sitt organisationsnummer.