Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn är en verksamhet som finns i Nacka. I Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn finns det lite olika personer som är förknippade och det är Forssell, Melinda Gabriella som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Kamilla Elisabet som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungberg, Emma Ulrica Josefine som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlström, Eva Birgitta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Wreding, Per Anders Erik som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlström, Anders Fredrik som är född 1979 och har titeln SuppleantLjungqvist, Kerstin Emelie som är född 1981 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn på telefon 08-6236800.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Nacka arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2005-08-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Gasackumulatorn har 769610-0622 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.