Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden är ett av många företag som finns i Nacka. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2001-02-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Skidbacksv. 4, 133 36, Saltsjöbaden. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-5787523.

Nacka arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden och det är följande personer, Edoh, Karl Paul Samuel som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallvig, Anna Christina som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Kinnander, Maj Gull Margareta som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Rhen, Mikael Einar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Edlund, Claes-Erik som är född 1931 och har titeln Suppleant, Loogna, Karin Agneta Elisabeth som är född 1942 och har titeln Suppleant.Sundmark, Madeleine som är född 1960 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden är 769606-7581.