HSBs Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka

Stockholms län

Information

I Nacka finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSBs Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka. Det finns flera verksamheter som liknar HSBs Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka i Stockholms län. Nacka är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2000-04-06 så har HSBs Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka varit registrerat. Idag är HSBs Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka och det finns fler verksamheter som är det i Nacka.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka så kan man gör det genom att posta ett brev till 112 84 Stockholm. Vi ni istället prata med HSBs Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka så kan ni göra det på 08-7853000.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Per som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Gavelin, Jan Stefan som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Källman, Anne Berit som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindskog, Martin Roland som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Peter Gösta som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Norlin, Birgit Elisabet som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotSnell, Anna Maria Linnea som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallentin, Rickard som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellborn, Eva Kristina som är född 1951 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Per -Lindskog, Martin Roland -Norlin, Birgit Elisabet -Wallentin, Rickard .

HSBs Bostadsrättsförening Lillängsbacken i Nacka har 769605-5891 som sitt organisationsnummer.