Bostadsrättsförening Gustafshög 1, Nacka Strand

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsförening Gustafshög 1, Nacka Strand. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Nacka här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsförening Gustafshög 1, Nacka Strand tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Nacka jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsförening Gustafshög 1, Nacka Strand är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769604-6999.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 013-125575 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsförening Gustafshög 1, Nacka Strand på följande adress Fabrikörv. 12, 131 52, Nacka Strand.

Bostadsrättsförening Gustafshög 1, Nacka Strand är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsförening Gustafshög 1, Nacka Strand så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Sahlin, Björn Mauritz Torstensson som är född 1944 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.