Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 är en verksamhet som finns i Nacka. I Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bjelvénius, Lars Gunnar Christofer som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Carl David som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Hans Niklas som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Westander, Andreas som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Fordell, Niklas Johannes som är född 1981 och har titeln Suppleant, Landén, Erik Torbjörn som är född 1951 och har titeln SuppleantAndersson, Anette Elisabeth som är född 1962 och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Nacka arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bjelvénius, Lars Gunnar Christofer -Holm, Carl David -Samuelsson, Hans Niklas

Bostadsrättsföreningen Solsidan 10:1 har 716460-1135 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.