Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Nacka här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Nacka jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716445-0533.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-7173866 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden på följande adress Karl Gerhards v. 25, 133 35, Saltsjöbaden.

Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Schyllert, Eva Madelene som är född 1962 och har titeln Suppleant , Österman, Carin Helena Birgitta M som är född 1979 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.