Riksbyggens Bostadsrättsförening Klosterstranden

Stockholms län

Information

I Nacka finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Klosterstranden. Det finns flera företag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Klosterstranden i Stockholms län. Nacka är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1993-03-18 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Klosterstranden varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Klosterstranden och det finns fler företag som är det i Nacka.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Klosterstranden så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Klosterstranden så kan ni göra det på 08-7721500.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Dellham, Niclas Alexander som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Ferm, Bengt Anders som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennebo, Alf Reinhold som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Modig, Anna Cecilia som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sällman, Kerstin Ann-Britt som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorsell, Sofia Gabriella som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotDanils, Gisela Annie Maria Bosdotter som är född 1945 och har titeln Suppleant, Janås, Karl Richard som är född 1977 och har titeln Suppleant, Karlsson, Kristoffer som är född 1981 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Klosterstranden har 716422-1736 som sitt organisationsnummer.