Bostadsrättsföreningen Talludden 1

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Talludden 1. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Nacka här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Talludden 1 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Nacka jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Talludden 1 är momsregistrerat sedan2006-04-06 och har organisationsnummer 716420-4757.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-7470371.

Bostadsrättsföreningen Talludden 1 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Talludden 1 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Berg Hagelin, Carola Eleonora som är född 1982 och har titeln Suppleant . Blombergsson, Siv Ann-Chatrine som är född 1964 och har titeln Suppleant , Selsfors, Conny Michael som är född 1964 och har titeln Suppleant , Vangenmalm Varland, Lars Martin som är född 1973 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen äger även rätt att upplåta lokaler med hyresrätt. Föreningenhar också till ändamål att leverera värme och varmvatten till bostadsrättsföreningen Talludden 2.