Bostadsrättsföreningen Fragsburg

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Fragsburg vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Nacka så är Bostadsrättsföreningen Fragsburg ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Nacka arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Nacka och i Stockholms län. Redan 1984-12-10 så skapades Bostadsrättsföreningen Fragsburg och företaget är har ej F-skattsedel.

716419-2010 är organisationsnummret för företaget som finns i Nacka.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Fragsburg och det finns många företag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Fragsburg så går det att nå dem via telefon på 08-7173657 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter och suppleanten var för sig.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Fragsburg är Lodén, Teresa Kristina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Medin, Nils Torsten Kristian som är född 1926 och har titeln Ordinarie ledamot, Näslund, Stig Arne som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Sven Emil som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Ellström, Ejnar Gustaf som är född 1923 och har titeln Suppleant, .