Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Nacka här finns det många olika Ekonomisk förening. Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Nacka jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening är momsregistrerat sedan2009-11-12 och har organisationsnummer 716418-2243.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-7470998 alternativt besöka eller skicka post till Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening på följande adress Nämndemansv. 15, 132 36, Saltsjö-boo.

Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Marand, Peeter som är född 1951 och har titeln Suppleant . Sundberg, Malin Birgitta som är född 1976 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta allt vad som hör till Eriksviks tomtområde såsom allmänningar, parker, bad- och båtplatser etc på sådant sätt att intäkterna för upplåtna nyttjanderätter skall bestrida kostnaderna för de gemen- samma områdena och att efter beslut av föreningsstämman utföra annan verksamhet som tillgodoser medlemmarnas ekonomiska intressen.