Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka är ett av många bolag som finns i Nacka. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1983-04-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Skogalundsklippan 20 B, 131 39, Nacka. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7853350.

Nacka arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Styrelsen meddelar begränsningen av upplåtelse av mark. Medlem som innehar botadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka och det är följande personer, Björkman, Bengt Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Jutenfäldt, Anna Sofia Margareta som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Brith Helena Käthye som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lövkvist, Sören Peder som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Östlundh, Hans Rickard Eugén som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Broberg, Karin Sofia Isabella som är född 1979 och har titeln Suppleant.Henelius, Björn Niklas som är född 1978 och har titeln Suppleant, Nyberg, Åsa Katharina som är född 1964 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka är 716418-0668.