HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Nacka och HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka är ett Bostadsrättsförening och skapades 1977-12-12. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Nacka där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka ska trivas.

I Nacka så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka och det finns flera företag som är det idag i Nacka.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-7853350.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Biberg, Barbro Margareta -Billström, Stig Lennart -Edenfeldt, Lars-Åke -Heikkilä, Kari Tapio.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka är Biberg, Barbro Margareta som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Billström, Stig Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Edenfeldt, Lars-Åke som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Heikkilä, Kari Tapio som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lilja, Ingrid Kristina som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nystedt, Lars-Erik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotSöderlind, Anette Marie som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Theorin, Ann Carina som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergenlöv, Monicka Solveig som är född 1964 och har titeln SuppleantHärås, Gerd Maria som är född 1958 och har titeln SuppleantTryggvason, Walter som är född 1956 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Sunnan i Nacka har 716416-4779 som sitt organisationsnummer.